bộ máy bơm chữa cháy

YTO POWER cung cấp máy bơm chữa cháy và nước diesel chất lượng cao cho bộ máy phát điện của chúng tôi với động cơ tự sản xuất, bộ máy bơm chữa cháy và nước của chúng tôi có thể đáp ứng tiêu chuẩn Úc, Trung Đông và Châu Âu, chúng tôi có thể đặt máy bơm theo yêu cầu đặc biệt của Khách hàng.

  • Fire & water pump set

    Bộ bơm nước chữa cháy

    YTO POWER cung cấp máy bơm chữa cháy và nước diesel chất lượng cao cho bộ máy phát điện của chúng tôi với động cơ tự sản xuất, bộ máy bơm chữa cháy và nước của chúng tôi có thể đáp ứng tiêu chuẩn Úc, Trung Đông và Châu Âu, chúng tôi có thể đặt máy bơm theo yêu cầu đặc biệt của Khách hàng. Máy bơm diesel loạt của chúng tôi phù hợp cho cấp nước công nghiệp và thành phố, thoát nước và được sử dụng rộng rãi cho tưới tiêu nông nghiệp, vận chuyển nước tinh khiết hoặc các chất lỏng khác có tính chất vật lý và hóa học tương tự như nước tinh khiết. F ...